Home | Contact | Uitleg | Steun ons | Recent gemist

Prekenarchief Chr. Ger. Kerk Middelharnis

  
 
 
Datum: 20130303 O Beluister Download
Titel: Psalm 22:7-11 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De smaad die op Christus gelegd werd' 1. De verwensingen van de mensen 2. Het verwijt van Zijn vijanden 3. Het vertrouwen van Christus Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130303 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 27 vraag 72-73, Johannes 15:1-17 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130226 A Beluister Download
Titel: Markus 4:1-13 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130224 O Beluister Download
Titel: Psalm 23:4-7 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De lijdende Man van smarten' 1. Zijn liefde 2. Zijn belijdenis 3. Zijn tegenstelling Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130224 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 26, Genesis 15 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130221 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130220 R Beluister Download
Titel: Johannes 11:25 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Rouwdienst Cornelis Krijn Hamelink - 7 april 1938 - 13 februari 2013 Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130217 O Beluister Download
Titel: Psalm 22:1-2 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Christus roept uit de godverlatenheid' 1. De waarheid van Gods woord 2. Het diepe lijden van Christus 3. Verlossing voor arme zondaren Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130217 A Beluister Download
Titel: Psalm 29:10, Lukas 13:5 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Gods ingrijpen in onze wereld' 1. Gods macht 2. Gods geduld 3. Gods oordeel Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130210 O Beluister Download
Titel: Johannes 5:7m, Johannes 19:5b Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Christus doorbreekt de eenzaamheid in Bethesda' 1. Een ernstige patiŽnt 2. De grote Heelmeester 3. De persoonlijke nabehandeling Voorganger: Ds. A. van de Weerd
Datum: 20130210 A Beluister Download
Titel: 1 Johannes 2:17 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Leven in het licht van de eeuwigheid' 1. Wat voorbijgaat 2. Wat blijft Voorganger: Ds. A. van de Weerd
Datum: 20130203 O Beluister Download
Titel: Lukas 5:12-13 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Jezus reinigt een melaatse' 1. Hij zoekt hem op in zijn grote ellende 2. Hij luistert naar een ootmoedig gebed 3. Hij reinigt hem op een wonderlijke wijze Voorganger: student J. de Bruin
Datum: 20130203 A Beluister Download
Titel: Genesis 22:7-8, 13-14 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Het lam tot het brandoffer' 1. De vraag van Izak 2. Het antwoord van Abraham 3. De voorzienigheid van de Heere Voorganger: student J. de Bruin
Datum: 20130202 A Beluister Download
Titel: Merkwaardig?! - spreker: Ds. J. Westerink Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: LCJ - Jeugdcontact Zuid-West Voorganger: Jeugdvereniging +16 'Koop de waarheid, en verkoop ze niet'
Datum: 20130127 O Beluister Download
Titel: Psalm 25:5b Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bediening H.A. Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130127 A Beluister Download
Titel: Psalm 25:5c Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Nabetrachting H.A. - 'Ik verwacht de Heere' 1. De liefde 2. Het geduld 3. De kracht daarvoor Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130125 A Beluister Download
Titel: Zingen na gemeentemaaltijd Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: orgel: Paul, Rien en Auke Kieviet - blokfluit: GeriŽlle Baan - panfluit: Jorina Buth Voorganger: Activiteitencommissie
Datum: 20130122 A Beluister Download
Titel: Markus 3:20-35 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130120 O Beluister Download
Titel: Psalm 25:4b Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Voorbereiding H.A. - 'Leer mij Uw paden' 1. De Leermeester 2. Het leerplan 3. De leerling Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130120 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 25, Korinthe 5:11-21 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Voorbereiding H.A. Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130117 A Beluister Download
Titel: Zendingsavond Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Evangelisatie in Gent Voorganger: Dhr. D. van Luttikhuizen
Datum: 20130113 O Beluister Download
Titel: Psalm 25:14 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De verborgenheid des Heeren' 1. Wie ontvangt dit 2. Wat openbaart de Heere 3. Hoe leert u deze verborgenheid kennen Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130113 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 24, Jesaja 64:1-6, Romeinen 7:14-26 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130108 A Beluister Download
Titel: Markus 3:7-19 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130106 O Beluister Download
Titel: Lukas 2:36-38 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Anna de profetes, de getuige van de Borg' 1. Wie ze is 2. Wat ze doet 3. Hoe zij spreekt Voorganger: Ds. J.M.J. Kieviet
Datum: 20130106 A Beluister Download
Titel: 2 Korinthe 9:15 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave' 1. Wat is die gave 2. Van wie komt die gave 3. Voor wie is die gave Voorganger: Ds. J.M.J. Kieviet
Datum: 20130101 O Beluister Download
Titel: Jakobus 5:16b Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Nieuwjaarsdag - 'Het gebed als bemoediging voor het nieuwe jaar' 1. De bidder 2. Het bidden 3. Het belang Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121231 A Beluister Download
Titel: Jakobus 5:9 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Oudejaarsdag - 'De Rechter staat voor de deur' Zijn komst... 1. is plotseling 2. maakt scheiding 3. zal ontdekkend zijn Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121230 O Beluister Download
Titel: Galaten 4:6-7 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De aanneming tot kinderen van God' 1. Het wonder 2. De gevolgen Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121230 A Beluister Download
Titel: 1 Petrus 4:7 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Het einde van alle dingen is nabij' De noodzaak om... 1. de werkelijkheid te beseffen 2. nuchter te zijn 3. waakzaam te bidden Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121226 O Beluister Download
Titel: Johannes 8:56 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 2e Kerstdag - 'De dag van Christus' 1. Het verlangen naar die dag 2. Het zien van die dag 3. Blijdschap op die dag Voorganger: Ds. K. Hoefnagel
Datum: 20121226 M Beluister Download
Titel: Kerstfeest 2012 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: kerstvertelling: Maarten Buth - vrije vertelling: Lianne van der Hel-Blok - leiding: Florian Quik Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20121225 O Beluister Download
Titel: Lukas 2:15m Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 1e Kerstdag - Doopsbediening van Annelies Baan, Arnoud Albregts - 'Het wonder van kerst' 1. Christus komt tot ons 2. Ons komen tot Hem Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121225 A Beluister Download
Titel: Galaten 4:4-5 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 1e Kerstdag - 'Christus' komst in deze wereld' 1. De tijd wanneer 2. De wijze waarop 3. Het doel daarmee Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121223 O Beluister Download
Titel: Lukas 1:68-75 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De lofzang van Zacharias' Hij zingt van... 1. Gods troost 2. Gods trouw 3. Gods toewijding Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121223 M Beluister Download
Titel: Oefenen voor Kerstfeest Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20121223 A Beluister Download
Titel: Galaten 4:1-3 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De noodzaak van de komst van Christus' 1. De wet is goed 2. De wet is onvolkomen 3. De wet roept om Christus Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121218 M Beluister Download
Titel: Kerstfeest onderbouw Groen van Prinstererschool Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Groen van Prinstererschool
Datum: 20121216 O Beluister Download
Titel: Lukas 1:31-32a Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De komst van Christus in deze wereld' 1. De genade 2. De grootheid 3. De geringheid Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121216 M Beluister Download
Titel: Oefenen voor Kerstfeest Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20121216 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 23, Romeinen 3:9-31 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121213 X01 Beluister Download
Titel: Jeremia 31:13 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Barendrecht
Type: Dankdag - De Heere veranderd rouw in vrolijkheid Voorganger: Ds. K. Visser
Datum: 20121213 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Diapresentatie over de natuur in de Kwade Hoek Voorganger: Diakenen
Datum: 20121209 O Beluister Download
Titel: Jesaja 11:1 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De komst van Jezus Christus' 1. De belofte 2. De nederigheid 3. De vrucht Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121209 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 22 vraag 58, Psalm 16, Johannes 5:19-32 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121202 O Beluister Download
Titel: Numeri 24:17 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Een ster komt op uit Jakob' 1. Zijn grootheid 2. Zijn regering 3. Zijn leiding Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121202 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 22 vraag 57, Job 19:23-29, Filippensen 1:12-26 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121128 R Beluister Download
Titel: Psalm 49 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Rouwdienst Teuntje Vroegindeweij - 7 november 1921 - 23 november 2012 Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121127 A Beluister Download
Titel: MattheŁs 12:9-15, Markus 3:1-6 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121125 O Beluister Download
Titel: Jozua 8:30-35, Deuteronomium 27 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Verbondsvernieuwing' 1. Vertrouwen op God 2. Gehoorzaamheid aan God 3. Instemming met God Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121125 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 21 vraag 56, Psalm 32 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121122 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121118 O Beluister Download
Titel: Jozua 8:1-29 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Jozua verovert Ai' 1. Gods leiding 2. Geestelijke strijd 3. Goddelijk oordeel Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121118 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 21 vraag 55, Romeinen 12 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121113 A Beluister Download
Titel: Markus 2:13-28 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121111 O Beluister Download
Titel: Jozua 7 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De ban weggedaan' 1. Jozua's gebed 2. Gods antwoord 3. Achan gestraft Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121111 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 21 vraag 54, Efeze 1 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121107 M Beluister Download
Titel: 1 TimotheŁs 6:6-10 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Dankdag - 'Twee mensen op dankdag' 1. De godzalige 2. De materialist Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121107 A Beluister Download
Titel: Romeinen 2:4 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Dankdag - 'De rijkdom van Gods goedertierenheid' 1. De inhoud 2. Het doel 3. De verantwoordelijkheid Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121104 O Beluister Download
Titel: Jozua 7:1 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'IsraŽl verslagen voor Ai' 1. IsraŽls houding 2. Achans zonde 3. Gods toorn Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121104 M Beluister Download
Titel: Johannes 10:1-18 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: aangepaste kerkdienst voor anders begaafden Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121104 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 20 vraag 53c, Johannes 14:15-31 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121031 A Beluister Download
Titel: Reformatieherdenking Gemeente: Interkerkelijk, Sionskerk Middelharnis
Type: 'Geloofsbeleving bij Maarten Luther' 1. Geloof en Verwachting 2. Geloof en Aanvechting Voorganger: Ds. S. Maljaars, Ds. K.J. Kaptein, Ds. G.R. Procee
Datum: 20121028 O Beluister Download
Titel: Johannes 6 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Jericho overwonnen' 1. Gesloten poorten 2. Geloof beoefend 3. Gericht uitgevoerd Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121028 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 20 vraag 53b, Johannes 16:1-15 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121025 A Beluister Download
Titel: Reformatieherdenking Gemeente: Interkerkelijk, Hervormde Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. J.C. Breugem, Ds G. R. Procee
Datum: 20121021 O Beluister Download
Titel: Jozua 5:13-15 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De Heere verschijnt aan Jozua' 1. Ontmoeting 2. Openbaring 3. Overgave Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121021 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 20 vraag 53a, Genesis 1:1-27, Handelingen 5:1-11 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121016 R Beluister Download
Titel: Psalm 39, 1 TimotheŁs 1:1b Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Rouwdienst Maatje Adriaantje van Driel-Mastenbroek - 7 januari 1939 - 10 oktober 2012 Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121015 A Beluister Download
Titel: Jeremia 18:1-6, Romeinen 9:20-24 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Condoleance Maatje Adriaantje van Driel-Mastenbroek - 7 januari 1939 - 10 oktober 2012 Voorganger: ouderling B.J. de Bakker
Datum: 20121014 O Beluister Download
Titel: Psalm 90:10b Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Want het wordt snellijk afgesneden, en wij vliegen daarheen' 1. Wijsheid 2. Werkelijkheid 3. Waarschuwing 4. Troost Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121014 A Beluister Download
Titel: Jozua 5:9-12 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De zorg van de Heere voor Zijn volk' Dat blijkt uit Zijn: 1. bescherming 2. wegneming 3. voorzienigheid Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121010 R Beluister Download
Titel: Psalm 39 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Rouwdienst Arie Jacob van Driel - 14 juli 1936 - 4 oktober 2012 Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121009 A Beluister Download
Titel: Psalm 25 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Condoleance Arie Jacob van Driel - 14 juli 1936 - 4 oktober 2012 Voorganger: ouderling B.J. de Bakker
Datum: 20121007 O Beluister Download
Titel: Jozua 5:1-12 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De vernieuwing van het verbond' 1. Verbondsbreuk 2. Verbondsherstel 3. Verbondszorg Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121007 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 19 vraag 52, MattheŁs 24:1-28 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121001 A Beluister Download
Titel: Zendingsavond Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Zendingsavond - tolk: Ds. G.R. Procee Voorganger: Alexander Valentinovitsch Malov
Datum: 20120930 O Beluister Download
Titel: Jozua 3:17 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bediening H.A. Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120930 A Beluister Download
Titel: Jozua 4:22-24 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Nabetrachting H.A. - 'De oprichting van de gedenkstenen' 1. De noodzaak 2. De uitvoering 3. De zegen Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120927 A Beluister Download
Titel: Markus 1:39-2:12 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120925 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120923 O Beluister Download
Titel: Jozua 3:5 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Voorbereiding H.A. - 'Jozua roept op tot heiliging' 1. De noodzaak 3. De beoefening 3. De vrucht Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120923 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 19 vraag 50-51, Psalm 110, Openbaring 5 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Voorbereiding H.A. Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120921 A Beluister Download
Titel: Openingsavond verenigingsseizoen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Ds. G.R. Procee en zijn vrouw over 'Het leven in Canada' Voorganger: Centraal Verband
Datum: 20120916 O Beluister Download
Titel: Jozua 2 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Rachab de hoer' 1. Haar geloof 2. Haar verzoek 3. Haar behoud Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120916 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 18, Lukas 24:50-53, Efeze 4:1-10 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120914 T Beluister Download
Titel: Psalm 27:4 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Huwelijksbevestiging van Marco en Willemien Vroegindeweij-Faasse Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120913 R Beluister Download
Titel: Psalm 27:4 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Rouwdienst Gerrit Buth - 16 januari 1924 - 9 september 2012 Voorganger: Ds. K. Visser
Datum: 20120909 O Beluister Download
Titel: 2 SamuŽl 7:25 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Doe wat Gij gesproken hebt' 1. Vanwege het woord van de Heere 2. Vanwege het werk van de Heere 3. Vanwege de trouw van de Heere Voorganger: Prof. dr. A. Baars
Datum: 20120909 A Beluister Download
Titel: Jeremia 31:3 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'God's eeuwige liefde' 1. De bron van deze liefde 2. De kracht van deze liefde Voorganger: Prof. dr. A. Baars
Datum: 20120902 O Beluister Download
Titel: Jozua 1 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Jozua wordt leider van het volk' 1. Na Mozes' dood 2. Met rijke beloften 3. Met sterke vermaningen 4. Met steun van het volk Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120902 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 17, 1 Korinthe 15:1-20 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120826 O Beluister Download
Titel: Numeri 27:18-19 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Jozua aangesteld als leider van het volk' 1. Mozes' gebed 2. Jozua's inwijding 3. God's bemoediging Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120826 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 16 vraag 44, 1 Petrus 3:1-4:8 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120825 R Beluister Download
Titel: MattheŁs 24:44 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Rouwdienst Jan Abraham Sprong - 4 mei 1929 - 20 augustus 2012 Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120819 O Beluister Download
Titel: Openbaring 14:15 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Leesdienst - 'De tweeŽrlei oogst op de laatste dag' 1. De graanoogst 2. De wijnoogst Voorganger: ouderling W.A. den Boer
Datum: 20120819 M Beluister Download
Titel: Jozua 6:26 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De stad Jericho een monument' 1. Een monument van God's macht 2. Een monument van God's genade Voorganger: Ds. K. Hoefnagel
Datum: 20120812 O Beluister Download
Titel: Johannes 11:17-27 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Jezus leert Martha het geheim van het leven' 1. De situatie waarin Hij dat doet 2. De zelfopenbaring waardoor Hij dat doet 3. Het geloof waartoe Hij dat doet Voorganger: Ds. J. Westerink
Datum: 20120812 A Beluister Download
Titel: Richteren 16:1-3 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Simson in Gaza' 1. In z'n zwakheid 2. In z'n kracht 3. Met z'n boodschap Voorganger: Ds. J. Westerink
Datum: 20120805 O Beluister Download
Titel: Handelingen 16:1-15 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Leesdienst Voorganger: ouderling H.L. Groenenboom

<< | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>


Pagina's: 92 - Aantal: 9102 - www.cgkmiddelharnis.nl