Home | Contact | Uitleg | Steun ons | Recent gemist

Prekenarchief Chr. Ger. Kerk Middelharnis

  
 
 
Datum: 20130630 A Beluister Download
Titel: MattheŁs 15:30-31, Jesaja 35 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Nabetrachting H.A. - 'Jezus als volkomen Zaligmaker' 1. Hij ontvangt ellendigen 2. Hij red hen 3. Hij verheerlijkt God Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130623 O Beluister Download
Titel: MattheŁs 15:21-28 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Voorbereiding H.A. - 'Het geloof van de Kananese vrouw' 1. Haar omstandigheden 2. Haar worsteling 3. Haar overwinning Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130623 M Beluister Download
Titel: Afsluiting seizoen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20130623 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 34 vraag 92-93, Exodus 19:1-20:3 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130616 O Beluister Download
Titel: MattheŁs 15:12-14, Jesaja 29:1-14 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Prediking van het evangelie' 1. Het verwekt ergernis 2. Het verkondigt het oordeel 3. Het wijst ons op onze verantwoordelijkheid Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130616 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 33, Lukas 15:11-24 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130612 A Beluister Download
Titel: JoŽl 2:15a Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bidstond Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130609 O Beluister Download
Titel: MattheŁs 15:10-11, 15-20 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De Heere Jezus laat zien wat onrein is' 1. Tot wie spreekt Hij 2. Hij wijst de zonde aan 3. Hij legt nadruk op het hart Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130609 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 32 vraag 87, Efeze 5:1-21 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130602 O Beluister Download
Titel: MattheŁs 15:1-9 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De Heere Jezus weerlegt een valse beschuldiging' 1. De aanval 2. De verdediging 3. Het oordeel Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130602 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 32 vraag 86, Psalm 143 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130526 O Beluister Download
Titel: Openbaring 3:7 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Een bericht van de grote Sleuteldrager' 1. Wie Hij is 2. Wat Hij doet Voorganger: Ds. J.M.J. Kieviet
Datum: 20130526 A Beluister Download
Titel: Openbaring 3:11 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De woorden van de Heere Jezus gesproken tot de gemeente van Filadelfia' 1. Een aansporing 2. Een waarschuwing 3. Een bemoediging Voorganger: Ds. J.M.J. Kieviet
Datum: 20130520 O Beluister Download
Titel: Handelingen 2:42-43a Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 2e Pinksterdag - Belijdenisdienst - 'De belijdenis van de eerste christenen' Dat werd gekenmerkt door een volharden in ... 1. de leer 2. het leven 3. de vreze des Heeren Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130519 O Beluister Download
Titel: Handelingen 2:2-4 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 1e Pinksterdag - 'De komst van de Heilige Geest' 1. De tekenen van Zijn komst 2. De gevolgen van Zijn komst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130519 M Beluister Download
Titel: Pinksterfeest Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: pinkstervertelling: Rianne de Geus - leiding: Florian Quik Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20130519 A Beluister Download
Titel: 1 Korinthe 2:9-10 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 1e Pinksterdag - 'De Heilige Geest openbaart godzaligheid' 1. De heerlijkheid daarvan 2. De noodzaak daarvan 3. De praktijk daarvan Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130512 O Beluister Download
Titel: Efeze 2:6-7 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Doopsbediening van Anne-Lotte van der Hel, LoÔs Krijger, Floris Willem Villerius - 'De zegen van Christus' hemelvaart' 1. De volheid 2. De oorzaak 3. De tijden Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130512 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 31, MattheŁs 16:13-20, Handelingen 5:1-11 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130509 O Beluister Download
Titel: Lukas 24:50-53 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Hemelvaartsdag - 'De hemelvaart van Christus' 1. De wijze van Zijn hemelvaart 2. De plaats waarheen Hij ging 3. Het respons van Zijn discipelen Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130505 O Beluister Download
Titel: Deuteronomium 17:18-19 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De koning moet Gods wetten eren' 1. De plicht daartoe 2. De manier waarop 3. Het resultaat daarvan Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130505 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 30 vraag 80, 1 Johannes 1:1-2:2 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130428 O Beluister Download
Titel: Jeremia 15:16a Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bevestiging ouderling G. Born - 'Jeremia en het woord van God' Gods woord... 1. kwam in zijn hart 2. vulde heel zijn leven 3. gaf hem diepe vreugde Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130428 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 29, 2 Petrus 3 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130427 R Beluister Download
Titel: Psalm 27:10 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Rouwdienst Aria Koert-Vroegindeweij - 28 maart 1933 - 21 april 2013 Voorganger: ouderling B.J. de Bakker
Datum: 20130426 T Beluister Download
Titel: 2 Kronieken 30:8m Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Huwelijksbevestiging van Gijsbert en Lydia Steenbeek-Hartman Voorganger: Ds. M.J. Kater
Datum: 20130421 O Beluister Download
Titel: 2 Korinthe 5:21 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De vrolijke ruil' 1. Hij mijn zonden 2. Ik Zijn gerechtigheid Voorganger: kandidaat J. de Bruin
Datum: 20130421 A Beluister Download
Titel: Psalm 35:3b Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Het gebed van een zwerver' 1. Geboren in de aanvechting 2. Beoefend in het geloof 3. Heilzaam voor de ziel Voorganger: kandidaat J. de Bruin
Datum: 20130417 A Beluister Download
Titel: 450 jaar Heidelberger Catechismus Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Stichting In de Rechte Straat Voorganger: Ds. J.M.J. Kieviet
Datum: 20130414 O Beluister Download
Titel: Psalm 22:30, Psalm 113 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bediening H.A. - 'Het koninkrijk van Christus' 1. Rijken gaan buigen 2. Armen gaan bukken 3. Het eeuwige leven wordt geschonken Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130414 A Beluister Download
Titel: Psalm 22:31-32 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Nabetrachting H.A. - 'Het eindresultaat van Christus' werk' 1. Mensen worden bekeerd 2. Gods naam wordt verkondigt 3. Christus wordt verheerlijkt Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130411 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag - Genesis 49:9-12 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Diapresentatie over oud-Middelharnis Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130409 A Beluister Download
Titel: Markus 4:18-20, MattheŁs 13:1-8, 18-23 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130407 O Beluister Download
Titel: Psalm 22:28, Hosea 5:14-6:6, Hosea 14:1-5 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Voorbereiding H.A. - 'De waarachtige bekering' 1. Gedenken 2. Omkeren 3. Aanbidden Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130407 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 30 vraag 81-82, 1 Korinthe 11:17-34 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Voorbereiding H.A. Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130401 O Beluister Download
Titel: Psalm 22:26-27 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 2e Paasdag - 'De vrucht van Christus' opstanding' 1. Hij zal God verheerlijken 2. Hij zal Zijn volk verzadigen 3. Hij geeft hen eeuwig leven Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130331 O Beluister Download
Titel: Johannes 14:19c Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 1e Paasdag - 'Jezus Christus is het Leven' Dit wordt vertoont in ... 1. Zijn opstanding 2. Zijn Kerk 3. Zijn kinderen Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130331 O Beluister Download
Titel: Johannes 14:19c Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 1e Paasdag - 'Jezus Christus is het Leven' Dit wordt vertoont in ... 1. Zijn opstanding 2. Zijn Kerk 3. Zijn kinderen Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130331 M Beluister Download
Titel: Paasfeest Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: paasvertelling: Florian Quik Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20130331 A Beluister Download
Titel: Psalm 22:23-25 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 1e Paasdag - 'De opgestane Christus prijst God samen met Zijn volk' 1. Hij noemt hen broederen 2. Hij leert hen God loven 3. Hij wijst hen op Gods trouw Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130329 R Beluister Download
Titel: Jesaja 40:1-11 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Rouwdienst Wout Lokker - 9 april 1948 - 14 maart 2013 Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130329 A Beluister Download
Titel: Psalm 22:17-19 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Goede Vrijdag - 'Christus in Zijn lijden' 1. Zijn eenzaamheid 2. Zijn handen en voeten 3. Zijn beenderen 4. Zijn klederen Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130326 A Beluister Download
Titel: Markus 4:14-17 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130324 O Beluister Download
Titel: Johannes 19:18 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Jezus in het midden' 1. Een vernederend midden 2. Een verdelend midden 3. Een verheven midden Voorganger: Ds. W. van Sorge
Datum: 20130324 M Beluister Download
Titel: Oefenen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20130324 A Beluister Download
Titel: HebreŽn 2:18 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Jezus en verzoekingen' 1. Wat Jezus' lijden in verzoekingen inhield 2. Hoe Hij degene die verzocht worden te hulp kan komen Voorganger: Ds. W. van Sorge
Datum: 20130320 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130320 A Beluister Download
Titel: Schoolkoren in Concert Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: schoolkoor Timothy Christian School - Chilliwack, schoolkoor CSG Prins Maurits - Middelharnis Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130317 O Beluister Download
Titel: Psalm 22:15-16 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Christus in lichamelijk lijden' 1. Zijn ellende 2. Onze schuld 3. Volkomen verlossing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130317 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 28, Exodus 12:1-13, MattheŁs 26:26-30 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130316 A Beluister Download
Titel: Thema-avond 'Godsdienstige opvoeding' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: LCJ Voorganger: Geertje Fokkema
Datum: 20130313 M Beluister Download
Titel: Jesaja 26:4 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Biddag - 'Vertrouwen op de Heere' 1. De daad 2. De grond 3. De zegen Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130313 A Beluister Download
Titel: Jesaja 26:20 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Biddag - 'Ga in uw binnenkamer' 1. Bescherming 2. Beleving 3. Behoud Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130310 O Beluister Download
Titel: Psalm 22:12-14, Psalm 143 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Christus in zware nood' 1. Zijn benauwdheid 2. Zijn vijanden 3. Zijn roepen Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130310 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 27 vraag 74, Genesis 17:1-12, Kolossensen 2:6-15 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130303 O Beluister Download
Titel: Psalm 22:7-11 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De smaad die op Christus gelegd werd' 1. De verwensingen van de mensen 2. Het verwijt van Zijn vijanden 3. Het vertrouwen van Christus Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130303 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 27 vraag 72-73, Johannes 15:1-17 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130226 A Beluister Download
Titel: Markus 4:1-13 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130224 O Beluister Download
Titel: Psalm 23:4-7 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De lijdende Man van smarten' 1. Zijn liefde 2. Zijn belijdenis 3. Zijn tegenstelling Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130224 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 26, Genesis 15 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130221 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130220 R Beluister Download
Titel: Johannes 11:25 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Rouwdienst Cornelis Krijn Hamelink - 7 april 1938 - 13 februari 2013 Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130217 O Beluister Download
Titel: Psalm 22:1-2 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Christus roept uit de godverlatenheid' 1. De waarheid van Gods woord 2. Het diepe lijden van Christus 3. Verlossing voor arme zondaren Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130217 A Beluister Download
Titel: Psalm 29:10, Lukas 13:5 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Gods ingrijpen in onze wereld' 1. Gods macht 2. Gods geduld 3. Gods oordeel Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130210 O Beluister Download
Titel: Johannes 5:7m, Johannes 19:5b Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Christus doorbreekt de eenzaamheid in Bethesda' 1. Een ernstige patiŽnt 2. De grote Heelmeester 3. De persoonlijke nabehandeling Voorganger: Ds. A. van de Weerd
Datum: 20130210 A Beluister Download
Titel: 1 Johannes 2:17 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Leven in het licht van de eeuwigheid' 1. Wat voorbijgaat 2. Wat blijft Voorganger: Ds. A. van de Weerd
Datum: 20130203 O Beluister Download
Titel: Lukas 5:12-13 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Jezus reinigt een melaatse' 1. Hij zoekt hem op in zijn grote ellende 2. Hij luistert naar een ootmoedig gebed 3. Hij reinigt hem op een wonderlijke wijze Voorganger: student J. de Bruin
Datum: 20130203 A Beluister Download
Titel: Genesis 22:7-8, 13-14 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Het lam tot het brandoffer' 1. De vraag van Izak 2. Het antwoord van Abraham 3. De voorzienigheid van de Heere Voorganger: student J. de Bruin
Datum: 20130202 A Beluister Download
Titel: Merkwaardig?! - spreker: Ds. J. Westerink Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: LCJ - Jeugdcontact Zuid-West Voorganger: Jeugdvereniging +16 'Koop de waarheid, en verkoop ze niet'
Datum: 20130127 O Beluister Download
Titel: Psalm 25:5b Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bediening H.A. Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130127 A Beluister Download
Titel: Psalm 25:5c Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Nabetrachting H.A. - 'Ik verwacht de Heere' 1. De liefde 2. Het geduld 3. De kracht daarvoor Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130125 A Beluister Download
Titel: Zingen na gemeentemaaltijd Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: orgel: Paul, Rien en Auke Kieviet - blokfluit: GeriŽlle Baan - panfluit: Jorina Buth Voorganger: Activiteitencommissie
Datum: 20130122 A Beluister Download
Titel: Markus 3:20-35 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130120 O Beluister Download
Titel: Psalm 25:4b Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Voorbereiding H.A. - 'Leer mij Uw paden' 1. De Leermeester 2. Het leerplan 3. De leerling Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130120 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 25, Korinthe 5:11-21 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Voorbereiding H.A. Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130117 A Beluister Download
Titel: Zendingsavond Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Evangelisatie in Gent Voorganger: Dhr. D. van Luttikhuizen
Datum: 20130113 O Beluister Download
Titel: Psalm 25:14 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De verborgenheid des Heeren' 1. Wie ontvangt dit 2. Wat openbaart de Heere 3. Hoe leert u deze verborgenheid kennen Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130113 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 24, Jesaja 64:1-6, Romeinen 7:14-26 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130108 A Beluister Download
Titel: Markus 3:7-19 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20130106 O Beluister Download
Titel: Lukas 2:36-38 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Anna de profetes, de getuige van de Borg' 1. Wie ze is 2. Wat ze doet 3. Hoe zij spreekt Voorganger: Ds. J.M.J. Kieviet
Datum: 20130106 A Beluister Download
Titel: 2 Korinthe 9:15 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave' 1. Wat is die gave 2. Van wie komt die gave 3. Voor wie is die gave Voorganger: Ds. J.M.J. Kieviet
Datum: 20130101 O Beluister Download
Titel: Jakobus 5:16b Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Nieuwjaarsdag - 'Het gebed als bemoediging voor het nieuwe jaar' 1. De bidder 2. Het bidden 3. Het belang Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121231 A Beluister Download
Titel: Jakobus 5:9 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Oudejaarsdag - 'De Rechter staat voor de deur' Zijn komst... 1. is plotseling 2. maakt scheiding 3. zal ontdekkend zijn Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121230 O Beluister Download
Titel: Galaten 4:6-7 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De aanneming tot kinderen van God' 1. Het wonder 2. De gevolgen Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121230 A Beluister Download
Titel: 1 Petrus 4:7 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Het einde van alle dingen is nabij' De noodzaak om... 1. de werkelijkheid te beseffen 2. nuchter te zijn 3. waakzaam te bidden Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121226 O Beluister Download
Titel: Johannes 8:56 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 2e Kerstdag - 'De dag van Christus' 1. Het verlangen naar die dag 2. Het zien van die dag 3. Blijdschap op die dag Voorganger: Ds. K. Hoefnagel
Datum: 20121226 M Beluister Download
Titel: Kerstfeest 2012 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: kerstvertelling: Maarten Buth - vrije vertelling: Lianne van der Hel-Blok - leiding: Florian Quik Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20121225 O Beluister Download
Titel: Lukas 2:15m Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 1e Kerstdag - Doopsbediening van Annelies Baan, Arnoud Albregts - 'Het wonder van kerst' 1. Christus komt tot ons 2. Ons komen tot Hem Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121225 A Beluister Download
Titel: Galaten 4:4-5 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 1e Kerstdag - 'Christus' komst in deze wereld' 1. De tijd wanneer 2. De wijze waarop 3. Het doel daarmee Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121223 O Beluister Download
Titel: Lukas 1:68-75 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De lofzang van Zacharias' Hij zingt van... 1. Gods troost 2. Gods trouw 3. Gods toewijding Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121223 M Beluister Download
Titel: Oefenen voor Kerstfeest Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20121223 A Beluister Download
Titel: Galaten 4:1-3 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De noodzaak van de komst van Christus' 1. De wet is goed 2. De wet is onvolkomen 3. De wet roept om Christus Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121218 M Beluister Download
Titel: Kerstfeest onderbouw Groen van Prinstererschool Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Groen van Prinstererschool
Datum: 20121216 O Beluister Download
Titel: Lukas 1:31-32a Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De komst van Christus in deze wereld' 1. De genade 2. De grootheid 3. De geringheid Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121216 M Beluister Download
Titel: Oefenen voor Kerstfeest Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20121216 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 23, Romeinen 3:9-31 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121213 X01 Beluister Download
Titel: Jeremia 31:13 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Barendrecht
Type: Dankdag - De Heere veranderd rouw in vrolijkheid Voorganger: Ds. K. Visser
Datum: 20121213 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Diapresentatie over de natuur in de Kwade Hoek Voorganger: Diakenen
Datum: 20121209 O Beluister Download
Titel: Jesaja 11:1 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De komst van Jezus Christus' 1. De belofte 2. De nederigheid 3. De vrucht Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20121209 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 22 vraag 58, Psalm 16, Johannes 5:19-32 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee

<< | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>


Pagina's: 92 - Aantal: 9157 - www.cgkmiddelharnis.nl