Home | Contact | Uitleg | Steun ons | Recent gemist

Prekenarchief Chr. Ger. Kerk Middelharnis

  
 
 
Datum: 20120805 A Beluister Download
Titel: HebreŽn 4:16 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Aansporing om toe te gaan tot de troon der genade' 1. De noodzaak 2. De grond 3. De zegen Voorganger: Ds. J.P. Boiten
Datum: 20120729 O Beluister Download
Titel: Handelingen 9:8-19 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Goddelijk gebeuren te Damascus' 1. Geesteswerking 2. Geestesbeleving 3. Geestesgemeenschap Voorganger: Ds. M.C. Tanis
Datum: 20120729 A Beluister Download
Titel: Genesis 50:24-26 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Jozef's heilsgetuigenis aan zijn volk' 1. Wanneer 2. Het gebeuren 3. Gegrond 4. De opdracht Voorganger: Ds. M.C. Tanis
Datum: 20120722 O Beluister Download
Titel: Numeri 14:6-9 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Jozua tegenover valse getuigen' 1. Verlammend ongeloof 2. Een heerlijk geloofsgetuigenis Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120722 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 16 vraag 42-43, Romeinen 6 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120721 A Beluister Download
Titel: Komen tot Jezus Christus (John Bunyan) Gemeente: Hardinxveld-Giessendam
Type: bron: www.komookgroep.nl - christelijke jongerenavonden Voorganger: Ds. J.M.J. Kieviet
Datum: 20120715 O Beluister Download
Titel: Numeri 11:28 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Jozua moet leren God's eer te zoeken' 1. God's zorg 2. Jozua's bezwaren 3. Mozes' respons Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120715 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 16 vraag 40-41, Johannes 11:17-46 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120708 O Beluister Download
Titel: Exodus 33:11b Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Doopsbediening van Roan Koese - 'Jozua in de tent der samenkomst' 1. De afstand 2. De nabijheid 3. De zegen Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120708 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 15 vraag 38-39, MattheŁs 27:11-38 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120701 O Beluister Download
Titel: Jeremia 45:5 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Baruch's zoeken van grote dingen' 1. Dit gebed blijkt uit het woord van de Heere tot Baruch 2. Dit gebed wordt zichtbaar in het woord van de Heere tot Baruch 3. Dit gebed is weggenomen door het woord van de Heere tot Baruch Voorganger: Ds. A. Hoekman
Datum: 20120701 A Beluister Download
Titel: HebreŽn 11:24-26 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De keuze van Mozes voor het volk IsraŽl' 1. Opgevoed bij een open bijbel 2. Ondergedompeld in het heidendom 3. Gekozen voor het volk IsraŽl 4. Het geheim van deze keuze Voorganger: Ds. A. Hoekman
Datum: 20120627 R Beluister Download
Titel: Johannes 20:16b Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Rouwdienst Jan Broere - 27 oktober 1946 - 22 juni 2012 Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120624 O Beluister Download
Titel: Numeri 13:16b Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Jozua' 1. Zijn naam 2. Zijn roeping 3. Zijn onderwijs Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120624 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 15, Romeinen 5:1-11 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120617 O Beluister Download
Titel: Hosea 14:6a Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bediening H.A. - 'Ik zal IsraŽl zijn als de dauw' Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120617 A Beluister Download
Titel: Hosea 14:6-7 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Nabetrachting H.A. - 1. Hij zal bloeien als de lelie 2. Hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon ... 3. Zijn heerlijkheid zal zijn als van de olijfboom 4. Hij zal een reuk hebben als de Libanon Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120610 O Beluister Download
Titel: Hosea 14:2-3 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Voorbereiding H.A. - 'De waarachtige bekering' 1. De noodzaak 2. De manier 3. De zegen Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120610 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 14, Lukas 1:26-38 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120603 O Beluister Download
Titel: 2 Korinthe 3:17 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Het noodzakelijke werk van de Heilige Geest' 1. Hij werkt effectief 2. Hij vloeit voort uit Christus 3. Hij geeft vrijheid Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120603 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 13 vraag 34, MattheŁs 28 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120528 O Beluister Download
Titel: Johannes 16:14 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 2e Pinksterdag - 'Het werk van de Heilige Geest' 1. Hij verheerlijkt 2. Hij verootmoedigt 3. Hij vertroost Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120527 O Beluister Download
Titel: Handelingen 2:1-4a Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 1e Pinksterdag - 'De uitstorting van God's Geest' 1. De tijd 2. De gemeenschap 3. De tekenen 4. De overvloedige genade Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120527 M Beluister Download
Titel: Pinksterfeest Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: pinkstervertelling: Mw. A. Looij - leiding: Dhr. F.J. Quik Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20120527 A Beluister Download
Titel: Johannes 16:13a Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 1e Pinksterdag - 'De Heilige Geest leidt in al de waarheid' 1. In het leven van de Kerk 2. In het leven van God's kinderen Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120523 R Beluister Download
Titel: 1 Petrus 1:24 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Rouwdienst Albregt Blok - 29 maart 1920 - 19 mei 2012 Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120520 O Beluister Download
Titel: Jesaja 49:7 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De weg van de Knecht des Heeren' 1. Een weg van vernedering tot verhoging 2. Een weg door God bepaald 3. Een weg die leidt tot een zalige vrucht Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120520 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 13 vraag 33, Johannes 1:1-18 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120517 O Beluister Download
Titel: Handelingen 1:9 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Hemelvaartsdag - 'De zegen van de hemelvaart van Christus' 1. De Heere Jezus wordt verheerlijkt 2. De Heilige Geest kan nu komen 3. De zaligheid wordt vast en zeker gemaakt Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120513 O Beluister Download
Titel: Psalm 132:9 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bevestiging en afscheid van ambtsdragers - 'Een gebed voor God's knechten' 1. De inhoud 2. De vrucht 3. De uitwerking Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120513 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 12 vraag 32, Romeinen 12 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120506 O Beluister Download
Titel: 1 Petrus 1:3-5 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De hemelse zaligheid' 1. Het hopen daarop 2. Het deelkrijgen daaraan 3. De zekerheid daarin 4. Het bewaard worden daartoe Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120506 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 12 vraag 31, Lukas 4:16-32 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120429 O Beluister Download
Titel: Johannes 21:1-14 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Christus openbaart Zich aan Zijn discipelen' 1. Hun afdwalingen 2. Zijn onderwijs 3. Zijn zorgzame liefde Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120429 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 11, MattheŁs 1:15-25 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120425 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120422 O Beluister Download
Titel: Filemon 10b-11 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De God van een ontsnapte slaaf' 1. Ziet hem ontsnappen 2. Verlost hem 3. Maakt hem nuttig Voorganger: Ds. D.H. Kranendonk
Datum: 20120422 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 10, Genesis 22:1-19 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120419 A Beluister Download
Titel: Markus 1:21-45 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120417 A Beluister Download
Titel: Bidstond voor IsraŽl Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Comitť Herleving Gebed voor IsraŽl Voorganger: Ds. G.R. Procee, Ds. K. Visser
Datum: 20120415 O Beluister Download
Titel: Openbaring 5:12 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Het Lam moet alle eer ontvangen' 1. Zijn overgave 2. Zijn overwinning 3. Zijn verhoging Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120409 O Beluister Download
Titel: Johannes 20:19-20 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 2e Paasdag - 'Opzoekende liefde van de Levensvorst' 1. Hoe Hij komt 2. Wat Hij zegt 3. Wat Hij toont Voorganger: Ds. J. Joppe
Datum: 20120409 O01 Beluister Download
Titel: Johannes 20:15-16 Gemeente: Hersteld Hervormde Gemeente Woudenberg
Type: Doopsbediening - 2e Paasdag - 'De opgestane Zaligmaker openbaart Zich aan Maria Magdalena' 1. Maria's droefheid 2. Maria's vertroosting 3. Maria's vreugde Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120408 O Beluister Download
Titel: Johannes 19:38-20:10 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 1e Paasdag - 'De opstanding van de Heere Jezus' De opstanding... 1. is voorbereid 2. is vertoond 3. wordt geloofd Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120408 M Beluister Download
Titel: Paasfeest Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: paasvertelling: Rianne de Geus Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20120408 A Beluister Download
Titel: Johannes 20:15-16 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 1e Paasdag - 'De opgestane Zaligmaker openbaart Zich aan Maria Magdalena' 1. Maria's droefheid 2. Maria's vertroosting 3. Maria's vreugde Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120406 A Beluister Download
Titel: Johannes 19:30 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Goede Vrijdag - 'Het is volbracht' 1. De schoonheid 2. De vervulling 3. De troost Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120403 R Beluister Download
Titel: Psalm 103:15-17 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Rouwdienst Willempje Geertruida van der Laan - 5 juni 1924 - 28 maart 2012 Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120401 O Beluister Download
Titel: Johannes 19:19-22 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Het opschrift op het kruis' 1. De bedoeling 2. De beschuldiging 3. De verkondiging Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120401 A Beluister Download
Titel: Johannes 19:23-24 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De Heere Jezus ontkleed' 1. Geen recht 2. Geen heerlijkheid 3. Geen bedekking Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120328 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120325 O Beluister Download
Titel: Johannes 19:14b Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bediening H.A. - 'Ziet, uw Koning!' Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120325 A Beluister Download
Titel: Johannes 19:18 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Nabetrachting H.A. - 'Jezus de lijdende Borg' 1. Aan het kruis 2. Tussen de misdadigers 3. In het midden Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120323 T Beluister Download
Titel: Psalm 37:5 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Huwelijksbevestiging van Dick Brakke en Annemarie Brakke-Vroegindeweij Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120318 O Beluister Download
Titel: Johannes 18:8 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Doopsbediening van Bart-Jan de Bakker, Manoah van der Sluijs, Silas van Kreuningen - 'De Heere Jezus toont Zijn macht aan Zijn vervolgers' 1. Zijn gezag 2. Zijn bescherming 2. Zijn plaatsvervanging Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120318 O01 Beluister Download
Titel: Psalm 104:1-31, MattheŁs 6:24-34 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Naarden
Type: - Voorganger: Ds. H. van der Ham
Datum: 20120318 A Beluister Download
Titel: Johannes 19:5 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Voorbereiding H.A. - 'Ziet, de Mens' 1. Als een woord van Pilatus 2. Als een woord van Jezus 3. Als een woord van God Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120314 M Beluister Download
Titel: JoŽl 1:14 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Biddag Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120314 A Beluister Download
Titel: JoŽl 2:12-14 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Biddag Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120311 O Beluister Download
Titel: Johannes 18:1 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Christus trekt over de Kedron' De Kedron is het beeld van... 1. de duisternis 2. het geween 3. het oordeel Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120311 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 9, Johannes 7 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120308 A Beluister Download
Titel: Markus 1:9-20 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120304 O Beluister Download
Titel: MattheŁs 14:34-36 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Jezus komt in Gennťsaret' 1. De mannen kennen Hem 2. De mannen getuigen van Hem 3. De mensen worden genezen Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120304 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 8, MattheŁs 3 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120229 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120226 O Beluister Download
Titel: MattheŁs 14:28-31, Psalm 71 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Petrus' wandelen op de watergolven' 1. Groot geloof 2. Zwak geloof 3. De Voleinder van het geloof Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120226 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 7 vraag 21, Johannes 1:1-18 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120223 A Beluister Download
Titel: Markus 1:1-8 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbelkring Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120219 O Beluister Download
Titel: MattheŁs 14:22-27, 32-33 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De Heere Jezus onderwijst Zijn discipelen' 1. Een onbegrepen weg 2. Biddende trouw 3. Onverwachte verlossing 4. Heerlijke aanbidding Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120219 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 7, Efeze 2:1-10 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120212 O Beluister Download
Titel: MattheŁs 14:14-21 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De wonderbare spijziging' 1. De discipelen 2. De Messias 3. De overvloed Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120212 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 6, 1 Korinthe 1:17-31 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120205 O Beluister Download
Titel: MattheŁs 14:14 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De Heere Jezus en een menigte mensen' 1. Hij ging uit 2. Hij zag 3. Hij was bewogen 4. Hij genas Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120205 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 5, Psalm 49 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120204 A Beluister Download
Titel: Gemeenteavond media-opvoeding Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Dhr. W. BŁdgen
Datum: 20120202 A Beluister Download
Titel: Zendingsavond Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Zambia' Voorganger: Marjanne Hendriksen

ERROR - Invalid Request (File file_info/descriptions/.dsf Missing)


Click here to reconcile.