Home | Contact | Uitleg | Steun ons | Recent gemist

Prekenarchief Chr. Ger. Kerk Middelharnis

  
 
 
Datum: 20120527 A Beluister Download
Titel: Johannes 16:13a Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 1e Pinksterdag - 'De Heilige Geest leidt in al de waarheid' 1. In het leven van de Kerk 2. In het leven van God's kinderen Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120523 R Beluister Download
Titel: 1 Petrus 1:24 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Rouwdienst Albregt Blok - 29 maart 1920 - 19 mei 2012 Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120520 O Beluister Download
Titel: Jesaja 49:7 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De weg van de Knecht des Heeren' 1. Een weg van vernedering tot verhoging 2. Een weg door God bepaald 3. Een weg die leidt tot een zalige vrucht Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120520 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 13 vraag 33, Johannes 1:1-18 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120517 O Beluister Download
Titel: Handelingen 1:9 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Hemelvaartsdag - 'De zegen van de hemelvaart van Christus' 1. De Heere Jezus wordt verheerlijkt 2. De Heilige Geest kan nu komen 3. De zaligheid wordt vast en zeker gemaakt Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120513 O Beluister Download
Titel: Psalm 132:9 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bevestiging en afscheid van ambtsdragers - 'Een gebed voor God's knechten' 1. De inhoud 2. De vrucht 3. De uitwerking Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120513 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 12 vraag 32, Romeinen 12 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120506 O Beluister Download
Titel: 1 Petrus 1:3-5 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De hemelse zaligheid' 1. Het hopen daarop 2. Het deelkrijgen daaraan 3. De zekerheid daarin 4. Het bewaard worden daartoe Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120506 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 12 vraag 31, Lukas 4:16-32 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120429 O Beluister Download
Titel: Johannes 21:1-14 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Christus openbaart Zich aan Zijn discipelen' 1. Hun afdwalingen 2. Zijn onderwijs 3. Zijn zorgzame liefde Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120429 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 11, MattheŁs 1:15-25 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120425 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120422 O Beluister Download
Titel: Filemon 10b-11 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De God van een ontsnapte slaaf' 1. Ziet hem ontsnappen 2. Verlost hem 3. Maakt hem nuttig Voorganger: Ds. D.H. Kranendonk
Datum: 20120422 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 10, Genesis 22:1-19 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120419 A Beluister Download
Titel: Markus 1:21-45 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120417 A Beluister Download
Titel: Bidstond voor IsraŽl Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Comitť Herleving Gebed voor IsraŽl Voorganger: Ds. G.R. Procee, Ds. K. Visser
Datum: 20120415 O Beluister Download
Titel: Openbaring 5:12 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Het Lam moet alle eer ontvangen' 1. Zijn overgave 2. Zijn overwinning 3. Zijn verhoging Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120409 O Beluister Download
Titel: Johannes 20:19-20 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 2e Paasdag - 'Opzoekende liefde van de Levensvorst' 1. Hoe Hij komt 2. Wat Hij zegt 3. Wat Hij toont Voorganger: Ds. J. Joppe
Datum: 20120409 O01 Beluister Download
Titel: Johannes 20:15-16 Gemeente: Hersteld Hervormde Gemeente Woudenberg
Type: Doopsbediening - 2e Paasdag - 'De opgestane Zaligmaker openbaart Zich aan Maria Magdalena' 1. Maria's droefheid 2. Maria's vertroosting 3. Maria's vreugde Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120408 O Beluister Download
Titel: Johannes 19:38-20:10 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 1e Paasdag - 'De opstanding van de Heere Jezus' De opstanding... 1. is voorbereid 2. is vertoond 3. wordt geloofd Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120408 M Beluister Download
Titel: Paasfeest Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: paasvertelling: Rianne de Geus Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20120408 A Beluister Download
Titel: Johannes 20:15-16 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 1e Paasdag - 'De opgestane Zaligmaker openbaart Zich aan Maria Magdalena' 1. Maria's droefheid 2. Maria's vertroosting 3. Maria's vreugde Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120406 A Beluister Download
Titel: Johannes 19:30 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Goede Vrijdag - 'Het is volbracht' 1. De schoonheid 2. De vervulling 3. De troost Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120403 R Beluister Download
Titel: Psalm 103:15-17 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Rouwdienst Willempje Geertruida van der Laan - 5 juni 1924 - 28 maart 2012 Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120401 O Beluister Download
Titel: Johannes 19:19-22 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Het opschrift op het kruis' 1. De bedoeling 2. De beschuldiging 3. De verkondiging Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120401 A Beluister Download
Titel: Johannes 19:23-24 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De Heere Jezus ontkleed' 1. Geen recht 2. Geen heerlijkheid 3. Geen bedekking Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120328 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120325 O Beluister Download
Titel: Johannes 19:14b Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bediening H.A. - 'Ziet, uw Koning!' Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120325 A Beluister Download
Titel: Johannes 19:18 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Nabetrachting H.A. - 'Jezus de lijdende Borg' 1. Aan het kruis 2. Tussen de misdadigers 3. In het midden Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120323 T Beluister Download
Titel: Psalm 37:5 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Huwelijksbevestiging van Dick Brakke en Annemarie Brakke-Vroegindeweij Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120318 O Beluister Download
Titel: Johannes 18:8 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Doopsbediening van Bart-Jan de Bakker, Manoah van der Sluijs, Silas van Kreuningen - 'De Heere Jezus toont Zijn macht aan Zijn vervolgers' 1. Zijn gezag 2. Zijn bescherming 2. Zijn plaatsvervanging Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120318 O01 Beluister Download
Titel: Psalm 104:1-31, MattheŁs 6:24-34 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Naarden
Type: - Voorganger: Ds. H. van der Ham
Datum: 20120318 A Beluister Download
Titel: Johannes 19:5 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Voorbereiding H.A. - 'Ziet, de Mens' 1. Als een woord van Pilatus 2. Als een woord van Jezus 3. Als een woord van God Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120314 M Beluister Download
Titel: JoŽl 1:14 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Biddag Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120314 A Beluister Download
Titel: JoŽl 2:12-14 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Biddag Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120311 O Beluister Download
Titel: Johannes 18:1 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Christus trekt over de Kedron' De Kedron is het beeld van... 1. de duisternis 2. het geween 3. het oordeel Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120311 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 9, Johannes 7 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120308 A Beluister Download
Titel: Markus 1:9-20 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120304 O Beluister Download
Titel: MattheŁs 14:34-36 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Jezus komt in Gennťsaret' 1. De mannen kennen Hem 2. De mannen getuigen van Hem 3. De mensen worden genezen Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120304 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 8, MattheŁs 3 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120229 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120226 O Beluister Download
Titel: MattheŁs 14:28-31, Psalm 71 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Petrus' wandelen op de watergolven' 1. Groot geloof 2. Zwak geloof 3. De Voleinder van het geloof Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120226 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 7 vraag 21, Johannes 1:1-18 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120223 A Beluister Download
Titel: Markus 1:1-8 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbelkring Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120219 O Beluister Download
Titel: MattheŁs 14:22-27, 32-33 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De Heere Jezus onderwijst Zijn discipelen' 1. Een onbegrepen weg 2. Biddende trouw 3. Onverwachte verlossing 4. Heerlijke aanbidding Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120219 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 7, Efeze 2:1-10 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120212 O Beluister Download
Titel: MattheŁs 14:14-21 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De wonderbare spijziging' 1. De discipelen 2. De Messias 3. De overvloed Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120212 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 6, 1 Korinthe 1:17-31 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120205 O Beluister Download
Titel: MattheŁs 14:14 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De Heere Jezus en een menigte mensen' 1. Hij ging uit 2. Hij zag 3. Hij was bewogen 4. Hij genas Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120205 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 5, Psalm 49 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20120204 A Beluister Download
Titel: Gemeenteavond media-opvoeding Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Dhr. W. BŁdgen
Datum: 20120202 A Beluister Download
Titel: Zendingsavond Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Zambia' Voorganger: Marjanne Hendriksen

ERROR - Invalid Request (File file_info/descriptions/.dsf Missing)


Click here to reconcile.