Home | Contact | Uitleg | Steun ons | Recent gemist

Prekenarchief Chr. Ger. Kerk Middelharnis

  
 
 
Datum: 20180510 O Beluister Download
Titel: HebreŽn 1:3b, Hemelvaartsdag - 'De hemelvaart van Christus' 1. Dit staat centraal in de schrift 2. Dit is een heerlijk heilsfeit 3. Dit is leerzaam voor ons Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180506 O Beluister Download
Titel: Handelingen 6:1-7 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180506 A Beluister Download
Titel: NGB artikel 16, Efeze 1:1-14 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180429 O Beluister Download
Titel: Hosea 2:13, 'Gods oordeel, ons voordeel?' 1. Voeren 2. Lokken 3. Spreken Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: kandidaat J. van Vulpen
Datum: 20180429 A Beluister Download
Titel: 1 Johannes 5:14, 'Het gebed van een gelovige' Dat gebed: 1. wordt met vrijmoedigheid gedaan 2. is naar Gods wil 3. wordt zeker verhoord Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: kandidaat J. van Vulpen
Datum: 20180422 O Beluister Download
Titel: Kolossensen 3:11b, 'Christus is alles en in allen' 1. Zijn volheid 2. Zijn verdienste 3. Zijn volk Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180422 A Beluister Download
Titel: NGB artikel 15, Romeinen 5:12-21 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180422 A1 Beluister Download
Titel: Zingen na de kerkdienst Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Preekbespreking Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180419 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Ouderenmiddag Voorganger: Ds. G.R. Procee, Fam. Rottier
Datum: 20180418 A Beluister Download
Titel: Markus 16 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180415 O Beluister Download
Titel: 1 Korinthe 15:28, 'De onderwerping van Christus aan de Vader' 1. Het tijdstip 2. De betekenis 3. De gevolgen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180415 A Beluister Download
Titel: NGB artikel 14, Genesis 2 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180412 A Beluister Download
Titel: Gemeenteavond voor opvoeders - 'Biddend Bijbellezen' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Gemeenteavond Voorganger: br. A.B.C. van Dis
Datum: 20180408 O Beluister Download
Titel: MattheŁs 27:52-53, 'Het laatste wonder aan IsraŽl' Dit is een teken van: 1. overwinning 2. oordeel 3. genade Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180408 A Beluister Download
Titel: NGB artikel 13, Filippensen 4:10-19 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180404 A Beluister Download
Titel: Kerkgeschiedenis - 'Eerste drie eeuwen christenvervolging' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Lezing Voorganger: Centraal Verband, br. A. Douw
Datum: 20180402 O Beluister Download
Titel: Lukas 24:13-35, 2e Paasdag - 'Christus en de twee reizigers naar EmmaŁs' 1. Hun verdriet om Christus 2. Het onderwijs door Christus 3. De openbaring van Christus Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180401 O Beluister Download
Titel: Lukas 24:5b-6, 1e Paasdag - 'De Heere Jezus is opgestaan' 1. Het zoeken naar Jezus 2. Het achterlaten door Jezus 3. Het luisteren naar Jezus Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180401 M Beluister Download
Titel: Paasfeest - vertelling: dhr. F.J. Quik, leiding: dhr. F.J. Quik Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Paasfeest Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20180401 A Beluister Download
Titel: Johannes 2:18-22, 1e Paasdag - 'Jezus' tempelwoord' 1. Beleden 2. Bespot 3. Vervuld Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180330 A Beluister Download
Titel: Psalm 69:10, Goede Vrijdag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180329 A Beluister Download
Titel: Zendingsavond Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Zendingsavond Voorganger: Ds. C. van den Berg
Datum: 20180326 R Beluister Download
Titel: Psalm 10, Rouwdienst Sietje Jansen-Nelis - 21 september 1931 - 20 maart 2018 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Rouwdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180325 O Beluister Download
Titel: HebreeŽn 13:12, Bediening H.A. Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180325 A Beluister Download
Titel: HebreŽn 13:13-16, Nabetrachting H.A. Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180321 A Beluister Download
Titel: Jeremia 4:3 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bidstond Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180318 O Beluister Download
Titel: HebreŽn 13:9-10, Voorbereiding H.A. - 1. Een waarschuwing voor een weg die doodloopt 2. Een aanbeveling voor een weg die tot het leven leidt Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180318 A Beluister Download
Titel: Zacharia 13:7, 'Gods zwaard ontwaakt' 1. Tegen de herder 2. Ten behoeve van de schapen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. D. Bos
Datum: 20180315 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag, presentatie over Afrika Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Ouderenmiddag Voorganger: Ds. G.R. Procee, Fam. T.C. van Dieren
Datum: 20180314 M Beluister Download
Titel: 2 Koningen 4:1-7, Biddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180314 A Beluister Download
Titel: Jesaja 28:23-29, Biddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180313 A Beluister Download
Titel: Markus 15:16-32 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180311 O Beluister Download
Titel: Romeinen 8:28-39, Doopsbediening van Matthew Born Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180311 A Beluister Download
Titel: Lukas 23:34a, 'Christus bidt vanaf het kruis' 1. Waarom Hij bidt 2. Voor wie Hij bidt 3. Waartoe Hij bidt Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180304 O Beluister Download
Titel: Lukas 22:41-44, 'Christus' diepe lijden in Gethsťmanť' 1. Zijn lijden in de hof verzwaard 2. Zijn versterking uit de hemel gegeven Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: kandidaat J.C. Pronk
Datum: 20180304 A Beluister Download
Titel: Amos 7:1-3, 'God ontfermt zich op het gebed van Zijn knecht' 1. God toont de straf 2. Amos vraagt vergeving 3. De Heere schenkt uitstel Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: kandidaat J.C. Pronk
Datum: 20180225 O Beluister Download
Titel: Romeinen 8:18-27, Doopsbediening van Ilse Buth Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180225 A Beluister Download
Titel: Lukas 23:27-31, 'De wenende vrouwen van Jeruzalem' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180218 O Beluister Download
Titel: Romeinen 8:1-17, 'Het leven door de Geest' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180218 A Beluister Download
Titel: Johannes 19:17 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180215 A Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag, lezing: 'Het leven en werk van Rien Poortvliet' - spreker: dhr. K. Pater Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Ouderenmiddag Voorganger: Ds. G.R. Procee, dhr. K. Pater
Datum: 20180213 A Beluister Download
Titel: Markus 15:16-32 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180211 O Beluister Download
Titel: Romeinen 7:14-26, 'Ik ellendig mens' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180211 A Beluister Download
Titel: NGB artikel 12, Openbaring 4 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180204 O Beluister Download
Titel: Romeinen 7:1-13, 'De functie van de wet' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180204 A Beluister Download
Titel: NGB artikel 11, Johannes 14:15-26 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180131 O Beluister Download
Titel: 'Knutselen met genen, op weg naar de supermens' Gemeente: CSG Prins Maurits - Middelharnis
Type: Lezing Voorganger: Prof. dr. C.K. van der Ent
Datum: 20180130 A Beluister Download
Titel: Markus 15:1-15 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180128 O Beluister Download
Titel: Romeinen 6:15-23 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180128 A Beluister Download
Titel: Jesaja 32:2a Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180121 O Beluister Download
Titel: Romeinen 5:18, Bediening H.A. Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180121 A Beluister Download
Titel: Romeinen 6:1-14, Nabetrachting H.A. Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180117 A Beluister Download
Titel: Zacharia 10:1a Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bidstond Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180114 O Beluister Download
Titel: Romeinen 5:1, Voorbereiding H.A. Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180114 M Beluister Download
Titel: Lukas 8:4-15, aangepaste kerkdienst voor anders begaafden - 'De gelijkenis van de zaaier' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180114 A Beluister Download
Titel: Hooglied 2:16, Voorbereiding H.A. Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180107 O Beluister Download
Titel: Romeinen 4:3 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180107 A Beluister Download
Titel: NGB artikel 10, Kolossensen 2:4-10, HebreŽn 1:1-6 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180101 O Beluister Download
Titel: Openbaring 21:5a, Nieuwjaarsdag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171231 O Beluister Download
Titel: Lukas 2:22-24, Oudejaarsdag - 'De Heere Jezus is gekomen onder de wet' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171231 A Beluister Download
Titel: MattheŁs 25:6b, Oudejaarsdag - 'De komst van Christus' 1. Het wachten daarop 2. De uitwerking daarvan 3. De oproep hierin Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171226 M Beluister Download
Titel: Kerstfeest 2017, kerstvertelling: dhr. M. van der Baan - vrije vertelling: Lianne van der Hel - leiding: Florian Quik Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20171225 O Beluister Download
Titel: Lukas 2:10m, 1e Kerstdag - 'Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171225 A Beluister Download
Titel: 2 Korinthe 4:6, 1e Kerstdag - 'Christus het Licht der wereld' 1. Hij schijnt in de duisternis 2. Hij straalt in mensenharten 3. Hij verheerlijkt God Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171224 O Beluister Download
Titel: Micha 7:18-19, 'Micha's lofzang op Gods vergevende genade' 1. Wat God vergeeft 2. Waarom God vergeeft 3. Hoe God vergeeft Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. A.J.T. Ruis
Datum: 20171224 A Beluister Download
Titel: MattheŁs 1:22-23, 'ImmanuŽl, God met ons' 1. De belofte van ImmanuŽl 2. De komst van ImmanuŽl 3. Het werk van ImmanuŽl Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. A.J.T. Ruis
Datum: 20171219 M Beluister Download
Titel: Kerstfeest onderbouw Groen van Prinstererschool Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerstfeest Voorganger: Groen van Prinstererschool
Datum: 20171217 O Beluister Download
Titel: HaggaÔ 2:8, 'De komst van Christus' 1. Hij zal de tempel verheerlijken 2. Hij zal de heidenen trekken 3. Hij moet ons verlangen zijn Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171217 A Beluister Download
Titel: Lukas 1:30, 'De genade van God' 1. Geschonken aan Maria 2. Geschonken aan Gods Kerk Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171214 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag, Kerstfeest 2017 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Ouderenmiddag Voorganger: diakenen
Datum: 20171210 O Beluister Download
Titel: MattheŁs 11:2-6, 'De adventsvraag van de heraut van Koning Jezus' 1. De vraag van de heraut 2. Het antwoord van de Koning Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. D. van Luttikhuizen
Datum: 20171210 A Beluister Download
Titel: Genesis 3:9, 'De adventsvraag van God' 1. Wat God vraagt 2. Wat God antwoord Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. D. van Luttikhuizen
Datum: 20171203 O Beluister Download
Titel: Micha 5:1, 'De geboorte van Christus' 1. Zijn geboorteplaats 2. Zijn afkomst Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171203 A Beluister Download
Titel: NGB artikel 9, Johannes 14:15-31 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171126 O Beluister Download
Titel: Romeinen 3:21-31 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171126 A Beluister Download
Titel: NGB artikel 8, Johannes 5:16-32 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171119 O Beluister Download
Titel: Romeinen 3:1-20 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171119 A Beluister Download
Titel: NGB artikel 6-7, Openbaring 22:6-21 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171116 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Ouderenmiddag Voorganger: Ds. G.R. Procee, dhr. K. van Walsem
Datum: 20171115 A Beluister Download
Titel: Markus 14:53-72 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171112 O Beluister Download
Titel: Romeinen 2, Doopsbediening van Esther van der Sluijs, Roel Albregts Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171112 A Beluister Download
Titel: NGB artikel 5, Johannes 16:5-15 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171110 R Beluister Download
Titel: Tekst, Rouwdienst Aad Driesse-van den Nieuwendijk - 5 januari 1922 - 6 november 2017 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171105 O Beluister Download
Titel: 1 Johannes 5:14-15, 'De verhoring van het gebed' 1. De wortel van het gebed 2. De norm van het gebed 3. De uitkomst van het gebed Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. K. Visser
Datum: 20171105 A Beluister Download
Titel: Jakobus 5:11, 'De verdraagzaamheid in het lijden van Gods kinderen' 1. Het voorbeeld van Job 2. Het doel van de Heere Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. K. Visser
Datum: 20171101 M Beluister Download
Titel: Handelingen 8:26-39, Dankdag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171101 A Beluister Download
Titel: Psalm 40:6, Dankdag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171031 A Beluister Download
Titel: Herdenking 500 jaar reformatie Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Reformatieherdenking Voorganger: Ds. G.R. Procee, Ds. A. Kos, dhr. G. Slootweg
Datum: 20171029 O Beluister Download
Titel: Romeinen 1:18-32 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171029 A Beluister Download
Titel: NGB artikel 4, Openbaring 1 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171026 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag, lezing: 'De eerste martelaar Jan de Bakker' - spreker: dhr. G. Slootweg Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Ouderenmiddag Voorganger: Ds. G.R. Procee, dhr. G. Slootweg
Datum: 20171024 A Beluister Download
Titel: 25 jarig jubileum Vrouwenstudiekring 'Lydia', thema: 'De vrouw in de gemeente' - spreker: Geertje Fokkema Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Verenigingen Voorganger: Vrouwenstudiekring 'Lydia'
Datum: 20171022 O Beluister Download
Titel: Romeinen 1:1-17, Doopsbediening van Levi Koese Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171022 A Beluister Download
Titel: NGB artikel 3, 2 Petrus 1 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171021 R Beluister Download
Titel: Psalm 139:2b, Rouwdienst Arendje Willemina Buth-Otte - 16 juni 1925 - 16 oktober 2017 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Rouwdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171020 A Beluister Download
Titel: Afsluiten condoleance Arendje Willemina Buth-Otte - 16 juni 1925 - 16 oktober 2017 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Condoleance Voorganger: ouderling G. Born
Datum: 20171017 A Beluister Download
Titel: Markus 14:32-52 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171015 O Beluister Download
Titel: Jozua 10:1-15, 'Strijd de goede strijd van het geloof' Dat kan alleen... 1. omdat God trouw is aan Zijn verbond 2. omdat God zijn macht aanwendt als Schepper 3. omdat God de tijd in Zijn handen heeft Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. H. Korving
Datum: 20171015 A Beluister Download
Titel: Efeze 3:8, 'De onnaspeurlijke rijkdom van Christus' 1. Wat is die rijkdom 2. Zou ik die ook kunnen leren kennen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. H. Korving
Datum: 20171008 O Beluister Download
Titel: Psalm 17:15, Bediening H.A. - 'Een gebed vanuit de verwachting' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee

<< | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | >>


Pagina's: 92 - Aantal: 9134 - www.cgkmiddelharnis.nl