Home | Contact | Uitleg | Steun ons | Nieuwe opnames

Prekenarchief Chr. Ger. Kerk Middelharnis

  
 
 
Datum: 20170820 O Beluister Download
Titel: Johannes 4:7b, 'De Samaritaanse vrouw' - 1 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170820 A Beluister Download
Titel: Filippensen 4:6-7, 'De noodzaak van het voortdurend gebed' 1. Behoedt voor benauwende bezorgdheid 2. Bepaalt ons bij Gods zegenrijke zorgzaamheid 3. Bewaart onze harten in de vrede van God Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Prof. dr. A. Baars
Datum: 20170813 O Beluister Download
Titel: 1 Petrus 3:21-22, Doopsbediening van Hidde Quik - 'De triomftocht van Christus' 1. De heerlijkheid die Hij ontvangt 2. De zaligheid die Hij verworven heeft 3. Het evangelie dat Hij te verkondigen geeft Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170813 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 52 vraag 127, Johannes 17 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170806 O Beluister Download
Titel: Johannes 3:3 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170806 A Beluister Download
Titel: Romeinen 8:28 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170730 O Beluister Download
Titel: Handelingen 16:25, 'God loven in de gevangenis' 1. Overwinning voor Christus 2. Vreugde voor de zangers 3. Een boodschap voor de hoorders Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Leesdienst Voorganger: ouderling F.J. Quik
Datum: 20170730 M Beluister Download
Titel: Jesaja 46:3-4, 'Zelf dragen of door God gedragen worden' 1. God kan dragen 2. God wil dragen 3. God zal dragen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. K. Visser
Datum: 20170723 O Beluister Download
Titel: Mattheüs 14:23, 'Jezus Christus badt op enen berg alleen' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. W. van Sorge
Datum: 20170723 A Beluister Download
Titel: Psalm 119:63, 'Zeg mij wie uw vrienden zijn' 1. Hun levensbeginsel is in de vreze Gods 2. Hun levenswandel is naar de wet Gods Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. W. van Sorge
Datum: 20170716 O Beluister Download
Titel: 1 Koningen 19:4m, 'Elia's gebed om een voltooid leven' 1. Een slecht gerucht 2. Een diepe zucht 3. Een hemelse vrucht Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. A. van de Weerd
Datum: 20170716 A Beluister Download
Titel: Lukas 13:12b-13, 'De Heere richt de gebogen vrouw op' 1. De nood waarin zij verkeert 2. De verlossing die zij ontvangt 3. De vrucht die daaruit voortvloeit Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. A. van de Weerd
Datum: 20170709 O Beluister Download
Titel: Psalm 143:9b, 'Schuilen bij God' 1. De haast tot het schuilen 2. De hoop in het schuilen 3. De heerlijkheid van het schuilen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: student W.L. van der Staaij
Datum: 20170709 A Beluister Download
Titel: Hebreën 13:5b, 'God belooft Zijn blijvende nabijheid' 1. Die belofte wordt geschonken tot bemoediging 2. Die belofte wordt ervaren in de diepte Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: student W.L. van der Staaij
Datum: 20170702 O Beluister Download
Titel: Mattheüs 8:11-12 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170702 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 51, Mattheüs 18:15-35 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170625 O Beluister Download
Titel: Jesaja 30:18, 'De Heere wacht' 1. Omdat 2. Totdat 3. Opdat Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. P. Roos
Datum: 20170625 A Beluister Download
Titel: Openbaring 4:1a, 'De geopende deur' 1. De deur van de hemel 2. De deur van het koninkrijk 3. De deur van het hart Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. P. Roos
Datum: 20170618 O Beluister Download
Titel: Efeze 2:20b, Bediening H.A. - 'De uiterste Hoeksteen' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170618 A Beluister Download
Titel: Psalm 87:7, Nabetrachting H.A. Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170614 A Beluister Download
Titel: Psalm 46:5a Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bidstond Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170611 O Beluister Download
Titel: Psalm 87:6, Voorbereiding H.A. Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170611 A Beluister Download
Titel: Zacharia 12:10, Voorbereiding H.A. - 'Ellendekennis als vrucht van de pinkstergeest' 1. Het middel tot die kennis 2. De mate van die kennis 3. Het motief voor die kennis Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. A. van der Zwan
Datum: 20170610 R Beluister Download
Titel: Psalm 86:7, Rouwdienst Cornelia Slui-de Bakker - 2 maart 1946 - 7 juni 2017 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Rouwdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170609 A Beluister Download
Titel: Condoleance Cornelia Slui-de Bakker - 2 maart 1946 - 7 juni 2017 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Condoleance Voorganger: ouderling A.J. den Hoed
Datum: 20170605 O Beluister Download
Titel: Handelingen 2:38-39, 2e Pinksterdag - Doopsbediening van Fien Albregts - 'De uitwerking van Petrus' pinksterpreek' 1. Verslagenheid 2. Bekering 3. Hoop Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. A. van de Weerd
Datum: 20170604 O Beluister Download
Titel: Psalm 87:4-5a, 1e Pinksterdag - Belijdenisdienst Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170604 M Beluister Download
Titel: Pinksterfeest 2017, vertelling: Rianne de Geus, leiding: Florian Quik Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Pinksterfeest Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20170604 A Beluister Download
Titel: Psalm 87:5b, 1e Pinksterdag - Bevestiging van ouderling M.J. Kieviet en diaken G. van den Nieuwendijk Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170528 O Beluister Download
Titel: Psalm 87:3 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170528 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 50, Mattheüs 6:19-34 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170525 O Beluister Download
Titel: Johannes 16:7, Hemelvaartsdag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170521 O Beluister Download
Titel: Psalm 87:1-2 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170521 M Beluister Download
Titel: 2 Korinthe 5:1-10 Gemeente: Hervormde Gemeente Putten
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. I. Lörincz
Datum: 20170521 A Beluister Download
Titel: Mattheüs 28:19-20, Doopsbediening van David Keijzer - 'Een ontmoeting met de opgestane Heere' 1. De plaats der ontmoeting 2. De opdracht bij die ontmoeting 3. De belofte voor na die ontmoeting Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. C. Oorschot
Datum: 20170514 O Beluister Download
Titel: Psalm 87:1 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170514 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 49, Efeze 4:17-32 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170512 T Beluister Download
Titel: Psalm 105:4, 'Een bevel van de profeet David' 1. Vraagt 2. Zoekt - Huwelijksbevestiging van Jan van Bale en Jantine van Straten Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Huwelijksbevestiging Voorganger: Ds. P.D. den Haan
Datum: 20170507 O Beluister Download
Titel: 2 Timotheüs 1:10 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170507 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 48, Daniël 2:26-47 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170430 O Beluister Download
Titel: Johannes 21:1, 'Simon Petrus na Pasen' 1. Jezus die Zich voor hem verborgen houdt 2. Jezus die Zich aan hem openbaar maakt Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. A.C. Uitslag
Datum: 20170430 A Beluister Download
Titel: Psalm 27:13, 'Davids afgebroken zin' 1. De vreugde die erin klinkt 2. De smart die erop volgt Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. A.C. Uitslag
Datum: 20170423 O Beluister Download
Titel: Mattheüs 28:11-15 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170423 A Beluister Download
Titel: Psalm 16:11 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170420 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Ouderenmiddag Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170419 A Beluister Download
Titel: Markus 14:1-11 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170417 O Beluister Download
Titel: 2 Timotheüs 2:8, 2e Paasdag - 'Paulus predikt het Paasevangelie uit een dodencel' 1. De apostel van Pasen 2. Het evangelie van Pasen 3. De herinnering aan Pasen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. A.J.T. Ruis
Datum: 20170416 O Beluister Download
Titel: Mattheüs 28:5-7, 1e Paasdag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170416 M Beluister Download
Titel: Paasfeest - vertelling: Gea de Bakker-Quist, leiding: dhr. F.J. Quik Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Paasfeest Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20170416 A Beluister Download
Titel: Psalm 16:8-10, 1e Paasdag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170414 A Beluister Download
Titel: Mattheüs 27:46, Goede Vrijdag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170409 O Beluister Download
Titel: Jesaja 53:4a, Bediening H.A. - 'Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen.' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170409 A Beluister Download
Titel: Efeze 5:2, Nabetrachting H.A. Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170405 A Beluister Download
Titel: Mattheüs 27:35 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bidstond Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170402 O Beluister Download
Titel: Mattheüs 27:21-22, Voorbereiding H.A. - 'Barabbas of Jezus' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170402 A Beluister Download
Titel: Hooglied 2:4-6, Voorbereiding H.A. Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170326 O Beluister Download
Titel: Mattheüs 27:19, 'De vrouw van Pilatus' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170326 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 47, Psalm 113 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170321 A Beluister Download
Titel: Markus 13:24-37 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170319 O Beluister Download
Titel: 2 Korinthe 5:21, Doopsbediening van Laure Krijger Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170319 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 46, Lukas 15:11-24 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170316 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Ouderenmiddag Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170312 O Beluister Download
Titel: Markus 10:46-52, 'Christus staat stil bij een blinde bedelaar' 1. Hij kruist de levensweg 2. Hij schenkt het levenslicht 3. Hij leidt op het levenspad Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. J. van Walsem
Datum: 20170312 A Beluister Download
Titel: Markus 11:1-11, 'Christus' intocht' 1. Koninklijke hulde 2. Een nederige Heiland 3. Een tijdelijk Hosanna Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. J. van Walsem
Datum: 20170308 M Beluister Download
Titel: Genesis 21:1-21, Biddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170308 A Beluister Download
Titel: Jakobus 4:3, Biddag - 'Kwalijk bidden' 1. De ernst daarvan 2. De oproep daarin 3. De verlossing daaruit Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170305 O Beluister Download
Titel: Johannes 2:23-25 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170305 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 45 vraag 117-119, Johannes 16:16-28 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170226 O Beluister Download
Titel: Markus 10:45, 'Jezus als de dienende Verlosser' 1. De gezindheid voor die dienst 2. De gelijkheid in die dienst 3. De gerichtheid op die dienst Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. J.P. Boiten
Datum: 20170226 A Beluister Download
Titel: Jesaja 38:14, 'Het gebed van koning Hizkia' 1. De drang tot dat gebed 2. De nood in dat gebed 3. De uitkomst op dat gebed Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. J.P. Boiten
Datum: 20170222 A Beluister Download
Titel: Bidstond van stichting 'Herleving Gebed voor Israël' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bidstond Voorganger: Ds. K. Visser, kandidaat R.J. Jansen
Datum: 20170219 O Beluister Download
Titel: Mattheüs 20:29-34, 'De twee blinden van Jericho' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170219 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 45 vraag 116, Lukas 11:5-13 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170216 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Ouderenmiddag Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170212 O Beluister Download
Titel: Mattheüs 20:20-28, 'De zonen van Zebedeüs' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170212 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 44 vraag 114-115, Romeinen 3:9-31 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170207 A Beluister Download
Titel: Markus 13 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170205 O Beluister Download
Titel: Mattheüs 20:17-19, 'Jezus, opgaande naar Jeruzalem' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170205 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 44 vraag 113, Psalm 73:23-28 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170204 R Beluister Download
Titel: Efeze 2:8, Rouwdienst Adriana Boeter-Driesse - 12 december 1923 - 30 januari 2017 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Rouwdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170129 O Beluister Download
Titel: Mattheüs 19:30-20:16 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170129 A Beluister Download
Titel: Lukas 4:1-2a, 'De Heere Jezus wordt verzocht' 1. De noodzaak van die verzoeking 2. De inhoud van die verzoeking 3. De lessen uit die verzoeking Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. A.D. Fokkema
Datum: 20170126 A Beluister Download
Titel: Zendingsavond, 'Thuis in West' - spreker: Cees van Breugel Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Zendingsavond Voorganger: Zendingscommissie
Datum: 20170122 O Beluister Download
Titel: Mattheüs 19:26b, Bediening H.A. - 'Bij God zijn alle dingen mogelijk' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170122 A Beluister Download
Titel: Mattheüs 19:27-29, Nabetrachting H.A. Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170119 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Ouderenmiddag Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170118 A Beluister Download
Titel: Mattheüs 19:23-26 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bidstond Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170115 O Beluister Download
Titel: Mattheüs 19:16-23, Voorbereiding H.A. - 'De rijke jongeling' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170115 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 43, Johannes 5:30-44 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170110 A Beluister Download
Titel: Markus 13 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170108 O Beluister Download
Titel: Mattheüs 19:13-15, Doopsbediening van Marius van der Hel Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170108 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 42, Spreuken 30:1-14 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170101 O Beluister Download
Titel: Lukas 12:35, Nieuwjaarsdag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170101 A Beluister Download
Titel: Mattheüs 19:1-12, Nieuwjaarsdag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20161231 A Beluister Download
Titel: Lukas 12:34, Oudejaarsdag - 'Waar is uw schat?' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20161226 O Beluister Download
Titel: Lukas 2:13-14, 2e Kerstdag - 'De engelenzang in de Kerstnacht' 1. Ere zij God 2. Vrede op aarde 3. In mensen een welbehagen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. K. Visser
Datum: 20161226 M Beluister Download
Titel: Kerstfeest 2016, kerstvertelling: Corné de Geus - vrije vertelling: Florian Quik - leiding: Florian Quik Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerstfeest Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20161225 O Beluister Download
Titel: Johannes 18:37m, 1e Kerstdag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20161225 A Beluister Download
Titel: Mattheüs 2:17-18, 1e Kerstdag - 'De profetie over Rachel wordt vervuld' 1. Wanneer dit gebeurt 2. Hoe dit gebeurt Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20161220 M Beluister Download
Titel: Kerstfeest onderbouw Groen van Prinstererschool Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Groen van Prinstererschool

<< | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | >>


Pagina's: 86 - Aantal: 8505 - www.cgkmiddelharnis.nl