Home | Contact | Uitleg | Steun ons | Recent gemist

Prekenarchief Chr. Ger. Kerk Middelharnis

  
 
 
Datum: 20180311 O Beluister Download
Titel: Romeinen 8:28-39, Doopsbediening van Matthew Born Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180311 A Beluister Download
Titel: Lukas 23:34a, 'Christus bidt vanaf het kruis' 1. Waarom Hij bidt 2. Voor wie Hij bidt 3. Waartoe Hij bidt Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180304 O Beluister Download
Titel: Lukas 22:41-44, 'Christus' diepe lijden in Gethsémané' 1. Zijn lijden in de hof verzwaard 2. Zijn versterking uit de hemel gegeven Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: kandidaat J.C. Pronk
Datum: 20180304 A Beluister Download
Titel: Amos 7:1-3, 'God ontfermt zich op het gebed van Zijn knecht' 1. God toont de straf 2. Amos vraagt vergeving 3. De Heere schenkt uitstel Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: kandidaat J.C. Pronk
Datum: 20180225 O Beluister Download
Titel: Romeinen 8:18-27, Doopsbediening van Ilse Buth Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180225 A Beluister Download
Titel: Lukas 23:27-31, 'De wenende vrouwen van Jeruzalem' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180218 O Beluister Download
Titel: Romeinen 8:1-17, 'Het leven door de Geest' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180218 A Beluister Download
Titel: Johannes 19:17 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180215 A Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag, lezing: 'Het leven en werk van Rien Poortvliet' - spreker: dhr. K. Pater Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Ouderenmiddag Voorganger: Ds. G.R. Procee, dhr. K. Pater
Datum: 20180213 A Beluister Download
Titel: Markus 15:16-32 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180211 O Beluister Download
Titel: Romeinen 7:14-26, 'Ik ellendig mens' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180211 A Beluister Download
Titel: NGB artikel 12, Openbaring 4 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180204 O Beluister Download
Titel: Romeinen 7:1-13, 'De functie van de wet' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180204 A Beluister Download
Titel: NGB artikel 11, Johannes 14:15-26 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180131 O Beluister Download
Titel: 'Knutselen met genen, op weg naar de supermens' Gemeente: CSG Prins Maurits - Middelharnis
Type: Lezing Voorganger: Prof. dr. C.K. van der Ent
Datum: 20180130 A Beluister Download
Titel: Markus 15:1-15 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180128 O Beluister Download
Titel: Romeinen 6:15-23 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180128 A Beluister Download
Titel: Jesaja 32:2a Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180121 O Beluister Download
Titel: Romeinen 5:18, Bediening H.A. Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180121 A Beluister Download
Titel: Romeinen 6:1-14, Nabetrachting H.A. Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180117 A Beluister Download
Titel: Zacharia 10:1a Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bidstond Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180114 O Beluister Download
Titel: Romeinen 5:1, Voorbereiding H.A. Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180114 M Beluister Download
Titel: Lukas 8:4-15, aangepaste kerkdienst voor anders begaafden - 'De gelijkenis van de zaaier' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180114 A Beluister Download
Titel: Hooglied 2:16, Voorbereiding H.A. Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180107 O Beluister Download
Titel: Romeinen 4:3 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180107 A Beluister Download
Titel: NGB artikel 10, Kolossensen 2:4-10, Hebreën 1:1-6 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180101 O Beluister Download
Titel: Openbaring 21:5a, Nieuwjaarsdag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171231 O Beluister Download
Titel: Lukas 2:22-24, Oudejaarsdag - 'De Heere Jezus is gekomen onder de wet' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171231 A Beluister Download
Titel: Mattheüs 25:6b, Oudejaarsdag - 'De komst van Christus' 1. Het wachten daarop 2. De uitwerking daarvan 3. De oproep hierin Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171226 M Beluister Download
Titel: Kerstfeest 2017, kerstvertelling: dhr. M. van der Baan - vrije vertelling: Lianne van der Hel - leiding: Florian Quik Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20171225 O Beluister Download
Titel: Lukas 2:10m, 1e Kerstdag - 'Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171225 A Beluister Download
Titel: 2 Korinthe 4:6, 1e Kerstdag - 'Christus het Licht der wereld' 1. Hij schijnt in de duisternis 2. Hij straalt in mensenharten 3. Hij verheerlijkt God Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171224 O Beluister Download
Titel: Micha 7:18-19, 'Micha's lofzang op Gods vergevende genade' 1. Wat God vergeeft 2. Waarom God vergeeft 3. Hoe God vergeeft Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. A.J.T. Ruis
Datum: 20171224 A Beluister Download
Titel: Mattheüs 1:22-23, 'Immanuël, God met ons' 1. De belofte van Immanuël 2. De komst van Immanuël 3. Het werk van Immanuël Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. A.J.T. Ruis
Datum: 20171219 M Beluister Download
Titel: Kerstfeest onderbouw Groen van Prinstererschool Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerstfeest Voorganger: Groen van Prinstererschool
Datum: 20171217 O Beluister Download
Titel: Haggaï 2:8, 'De komst van Christus' 1. Hij zal de tempel verheerlijken 2. Hij zal de heidenen trekken 3. Hij moet ons verlangen zijn Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171217 A Beluister Download
Titel: Lukas 1:30, 'De genade van God' 1. Geschonken aan Maria 2. Geschonken aan Gods Kerk Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171214 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag, Kerstfeest 2017 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Ouderenmiddag Voorganger: diakenen
Datum: 20171210 O Beluister Download
Titel: Mattheüs 11:2-6, 'De adventsvraag van de heraut van Koning Jezus' 1. De vraag van de heraut 2. Het antwoord van de Koning Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. D. van Luttikhuizen
Datum: 20171210 A Beluister Download
Titel: Genesis 3:9, 'De adventsvraag van God' 1. Wat God vraagt 2. Wat God antwoord Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. D. van Luttikhuizen
Datum: 20171203 O Beluister Download
Titel: Micha 5:1, 'De geboorte van Christus' 1. Zijn geboorteplaats 2. Zijn afkomst Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171203 A Beluister Download
Titel: NGB artikel 9, Johannes 14:15-31 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171126 O Beluister Download
Titel: Romeinen 3:21-31 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171126 A Beluister Download
Titel: NGB artikel 8, Johannes 5:16-32 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171119 O Beluister Download
Titel: Romeinen 3:1-20 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171119 A Beluister Download
Titel: NGB artikel 6-7, Openbaring 22:6-21 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171116 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Ouderenmiddag Voorganger: Ds. G.R. Procee, dhr. K. van Walsem
Datum: 20171115 A Beluister Download
Titel: Markus 14:53-72 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171112 O Beluister Download
Titel: Romeinen 2, Doopsbediening van Esther van der Sluijs, Roel Albregts Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171112 A Beluister Download
Titel: NGB artikel 5, Johannes 16:5-15 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171110 R Beluister Download
Titel: Tekst, Rouwdienst Aad Driesse-van den Nieuwendijk - 5 januari 1922 - 6 november 2017 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171105 O Beluister Download
Titel: 1 Johannes 5:14-15, 'De verhoring van het gebed' 1. De wortel van het gebed 2. De norm van het gebed 3. De uitkomst van het gebed Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. K. Visser
Datum: 20171105 A Beluister Download
Titel: Jakobus 5:11, 'De verdraagzaamheid in het lijden van Gods kinderen' 1. Het voorbeeld van Job 2. Het doel van de Heere Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. K. Visser
Datum: 20171101 M Beluister Download
Titel: Handelingen 8:26-39, Dankdag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171101 A Beluister Download
Titel: Psalm 40:6, Dankdag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171031 A Beluister Download
Titel: Herdenking 500 jaar reformatie Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Reformatieherdenking Voorganger: Ds. G.R. Procee, Ds. A. Kos, dhr. G. Slootweg
Datum: 20171029 O Beluister Download
Titel: Romeinen 1:18-32 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171029 A Beluister Download
Titel: NGB artikel 4, Openbaring 1 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171026 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag, lezing: 'De eerste martelaar Jan de Bakker' - spreker: dhr. G. Slootweg Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Ouderenmiddag Voorganger: Ds. G.R. Procee, dhr. G. Slootweg
Datum: 20171024 A Beluister Download
Titel: 25 jarig jubileum Vrouwenstudiekring 'Lydia', thema: 'De vrouw in de gemeente' - spreker: Geertje Fokkema Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Verenigingen Voorganger: Vrouwenstudiekring 'Lydia'
Datum: 20171022 O Beluister Download
Titel: Romeinen 1:1-17, Doopsbediening van Levi Koese Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171022 A Beluister Download
Titel: NGB artikel 3, 2 Petrus 1 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171021 R Beluister Download
Titel: Psalm 139:2b, Rouwdienst Arendje Willemina Buth-Otte - 16 juni 1925 - 16 oktober 2017 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Rouwdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171020 A Beluister Download
Titel: Afsluiten condoleance Arendje Willemina Buth-Otte - 16 juni 1925 - 16 oktober 2017 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Condoleance Voorganger: ouderling G. Born
Datum: 20171017 A Beluister Download
Titel: Markus 14:32-52 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171015 O Beluister Download
Titel: Jozua 10:1-15, 'Strijd de goede strijd van het geloof' Dat kan alleen... 1. omdat God trouw is aan Zijn verbond 2. omdat God zijn macht aanwendt als Schepper 3. omdat God de tijd in Zijn handen heeft Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. H. Korving
Datum: 20171015 A Beluister Download
Titel: Efeze 3:8, 'De onnaspeurlijke rijkdom van Christus' 1. Wat is die rijkdom 2. Zou ik die ook kunnen leren kennen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. H. Korving
Datum: 20171008 O Beluister Download
Titel: Psalm 17:15, Bediening H.A. - 'Een gebed vanuit de verwachting' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171008 A Beluister Download
Titel: Johannes 4:42, Nabetrachting H.A. - 'Jezus ontmoet de Samaritanen' 1. Het getuigenis van een vrouw 2. De overtuiging van de Samaritanen 3. Het gevolg van Jezus' komst - 7 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171004 A Beluister Download
Titel: Psalm 17:7 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bidstond Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171001 O Beluister Download
Titel: Johannes 4:29, Voorbereiding H.A. - 'De Samaritaanse vrouw' - 6 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20171001 A Beluister Download
Titel: Psalm 17:1-3, Voorbereiding H.A. - 'David's gebed om recht' 1. Niet een gebed van een Farizeër 2. Wel een gebed uit oprechtheid 3. De volmaakte Rechtvaardige, Christus Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170924 O Beluister Download
Titel: Johannes 4:24, Doopsbediening van Suze Looij, Seth Witte - 'De Samaritaanse vrouw' - 5 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170924 A Beluister Download
Titel: NGB artikel 2, Psalm 19 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170922 A Beluister Download
Titel: Openingsavond verenigingsseizoen, '500 jaar reformatie' - vertelling: dhr. M. van der Baan Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Verenigingen Voorganger: Centraal Verband
Datum: 20170921 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Ouderenmiddag Voorganger: dhr. B.J. de Bakker
Datum: 20170917 O Beluister Download
Titel: Johannes 4:16, 'De Samaritaanse vrouw' - 4 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170917 A Beluister Download
Titel: NGB artikel 1, Jesaja 40:12-31 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170917 A1 Beluister Download
Titel: Zingen na de kerkdienst Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Preekbespreking Voorganger: ouderling A.B.C. van Dis
Datum: 20170914 A Beluister Download
Titel: Markus 14:12-31 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170910 O Beluister Download
Titel: Johannes 4:13-14, 'De Samaritaanse vrouw' - 3 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170910 A Beluister Download
Titel: NGB - Inleiding, Mattheüs 28:20 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170903 O Beluister Download
Titel: 2 Koningen 4:1-7, 'De Heere geeft leven en toekomst aan de weduwe van een profeet' 1. Ze gaat de weg van het geloof 2. Ze wordt beproeft in het geloof 3. Ze ontvangt uitkomst op haar geloof Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. J. Westerink
Datum: 20170903 A Beluister Download
Titel: 2 Timotheüs 4:10a, 'Paulus spreekt over de gevaarlijkse reis van Demas' 1. Waar kwam hij vandaan? 2. Waar gaat hij naartoe? 3. Waar kwam hij terecht? Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. J. Westerink
Datum: 20170901 T Beluister Download
Titel: Prediker 4:12, Huwelijksbevestiging van Robin Molenaar en Jacobien van Vossen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Huwelijksbevestiging Voorganger: Ds. K. Visser
Datum: 20170831 A Beluister Download
Titel: Concert - Met medewerking van: Christelijk mannenkoor "Door eendracht verbonden" o.l.v. Corné de Geus, André Knevel (orgel), Liselotte Rokyta (panfluit) Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Concert Voorganger: André Knevel (orgel), Liselotte Rokyta (panfluit), Mannenkoor D.E.V.
Datum: 20170827 O Beluister Download
Titel: Johannes 4:10, 'De Samaritaanse vrouw' - 2 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170827 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 52 vraag 128-129, Jesaja 6 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170820 O Beluister Download
Titel: Johannes 4:7b, 'De Samaritaanse vrouw' - 1 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170820 A Beluister Download
Titel: Filippensen 4:6-7, 'De noodzaak van het voortdurend gebed' 1. Behoedt voor benauwende bezorgdheid 2. Bepaalt ons bij Gods zegenrijke zorgzaamheid 3. Bewaart onze harten in de vrede van God Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Prof. dr. A. Baars
Datum: 20170813 O Beluister Download
Titel: 1 Petrus 3:21-22, Doopsbediening van Hidde Quik - 'De triomftocht van Christus' 1. De heerlijkheid die Hij ontvangt 2. De zaligheid die Hij verworven heeft 3. Het evangelie dat Hij te verkondigen geeft Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170813 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 52 vraag 127, Johannes 17 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170806 O Beluister Download
Titel: Johannes 3:3 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170806 A Beluister Download
Titel: Romeinen 8:28 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20170730 O Beluister Download
Titel: Handelingen 16:25, 'God loven in de gevangenis' 1. Overwinning voor Christus 2. Vreugde voor de zangers 3. Een boodschap voor de hoorders Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Leesdienst Voorganger: ouderling F.J. Quik
Datum: 20170730 M Beluister Download
Titel: Jesaja 46:3-4, 'Zelf dragen of door God gedragen worden' 1. God kan dragen 2. God wil dragen 3. God zal dragen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. K. Visser
Datum: 20170723 O Beluister Download
Titel: Mattheüs 14:23, 'Jezus Christus badt op enen berg alleen' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. W. van Sorge
Datum: 20170723 A Beluister Download
Titel: Psalm 119:63, 'Zeg mij wie uw vrienden zijn' 1. Hun levensbeginsel is in de vreze Gods 2. Hun levenswandel is naar de wet Gods Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. W. van Sorge
Datum: 20170716 O Beluister Download
Titel: 1 Koningen 19:4m, 'Elia's gebed om een voltooid leven' 1. Een slecht gerucht 2. Een diepe zucht 3. Een hemelse vrucht Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. A. van de Weerd
Datum: 20170716 A Beluister Download
Titel: Lukas 13:12b-13, 'De Heere richt de gebogen vrouw op' 1. De nood waarin zij verkeert 2. De verlossing die zij ontvangt 3. De vrucht die daaruit voortvloeit Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. A. van de Weerd

<< | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | >>


Pagina's: 92 - Aantal: 9102 - www.cgkmiddelharnis.nl